Normativa/Legislació

La Legislació i normativa que regula la figura i l’activitat del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana és la següent:

Legislació

 

  • El seu funcionament es desenvolupa a partir de la Llei 8/1989, reconeixent al CJCV com a “Màxim Òrgan Nacional de representació de les organitzacions juvenils valencianes i constituint-se com a Entitat de Dret Públic”: Llei 18-1989, de 26 de desembre, de participació juvenil

Normativa CJCV

 

  • El Reglament de Règim Intern del CJCV és el document que defineix l’organització interna i funcionament. Última modificació 2015: Reglament de Règim Intern del CJCV