EL CJCV S’ADHEREIX A LES MOBILITZACIONS CONVOCADES PER AL 8 DE MARÇ DIA DE LA DONA TREBALLADORA.

El màxim òrgan de representació juvenil del País Valencià manifesta que és imprescindible no fer ni un pas enrere en la tasca de visibilització de la desigualtat existent entre homes i dones, tant en l’àmbit laboral com en el social.

En ple segle XXI continuem parlant de desigualtat entre homes i dones. Per això, malauradament, aquest dia 8 de març segueix sent un dia reivindicatiu. Des del CJCV volem donar suport a totes les mobilitzacions que s’han convocat per les diferents plataformes feministes en tot el país. Veiem necessari fer una reflexió al voltant de la desigualtat i mostrar el nostre rebuig davant de qualsevol forma de discriminació per motius de gènere.

El món laboral és un dels àmbits de la nostra societat que serveix com a exemple de desigualtat de gènere que patim. Mitjançant les últimes reformes laborals, s’ha aprofundit en la precarietat del treball remunerat de les dones i s’ha augmentat la diferència salarial. De fet, segons l’EPA les dones guanyem a l’any 5745€ menys que els homes. Si a açò li afegim que la taxa d’atur femenina és 2 punts superior a la masculina i que la diferència de la taxa d’ocupació arriba fins als 9 punts, fa que ens reafirmem en què, a hores d’ara, no es pot parlar d’igualtat de gènere.

 

Davant d’aquestes dades, des del CJCV senyalem la necessitat d’implementar mesures i plans d’igualtat que permeten la millora en l’accés a l’ocupació, la formació i la promoció laboral de les dones, així com l’eliminació de la segregació laboral i la discriminació salarial.

 

És imprescindible un paper més contundent de les administracions públiques en matèria de sensibilització que afavorisca la prevenció i eradicació de tota forma de violència contra les dones, inclòs l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en qualsevol àmbit de la vida.

 

Per la nostra part, com a joves associades, seguirem apostant, proposant i organitzant-se amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa per a totes les joves. Aquesta tasca, com la de la igualtat, no és cosa d’un dia.

 

El dia de la dona, és cada dia.